Zahájení výuky

Od pondělí 12. dubna 2021 bude obnoveno prezenční vyučování pro všechny ročníky naší školy. Běžný provoz školní družiny bude pro 1. – 3. ročník. Pro žáky vyšších ročníků zajistíme dozor do jejich odchodu domů. Všichni žáci mají přihlášený oběd od pondělí 12. 4. 2021. Odhlašování stravování bude probíhat v běžném režimu na telefonu školní jídelny. […]

Zápis do MŠ

Na školní rok 2021 – 2022 Oznamujeme, že zápis do mateřské školy se uskuteční V úterý 4. května 2021. Začátek zápisu je v 15:00 hodin do 17:00 hodin v budově mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, čestné prohlášení k očkování, kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu dítěte, doklad […]