Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v sobotu 16. října 2021 v době od 9.00 do 17.00 hodin, u příležitosti oslavy 90 + 1 rok od slavnostního otevření budovy. Můžete si prohlédnout jak současné vybavení tříd, tak zavzpomínat na roky předchozí.

Zahájení nového školního roku

Ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin bude slavnostně zahájen nový školní rok 2021/2022. Po příchodu budou žáci testováni (zachováme stejný způsob jako v minulém školním roce). Prosíme rodiče, kteří byli se svými dětmi v posledních 14 dnech před začátkem školního roku v zahraničí, aby zajistili svým dětem test. Děkujeme. Přejeme krásný zbytek prázdnin […]

Zahájení výuky

Od pondělí 12. dubna 2021 bude obnoveno prezenční vyučování pro všechny ročníky naší školy. Běžný provoz školní družiny bude pro 1. – 3. ročník. Pro žáky vyšších ročníků zajistíme dozor do jejich odchodu domů. Všichni žáci mají přihlášený oběd od pondělí 12. 4. 2021. Odhlašování stravování bude probíhat v běžném režimu na telefonu školní jídelny. […]

Zápis do MŠ

Na školní rok 2021 – 2022 Oznamujeme, že zápis do mateřské školy se uskuteční V úterý 4. května 2021. Začátek zápisu je v 15:00 hodin do 17:00 hodin v budově mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, čestné prohlášení k očkování, kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu dítěte, doklad […]

Sběr papíru

Škola pořádá v týdnu od 19. do 23. dubna 2021 soutěž ve sběru papíru. Papír noste čistý, svázaný, zvážený a podepsaný do vestibulu školy. Je možnost i sběru kartonu, ten je potřeba přinést odděleně. Na vítěze čeká sladká odměna 🙂

Zápis ZŠ

Zápis žáků do prvního ročníku školního roku 2021/2022 proběhne v pondělí 12. dubna 2021 od 15.00 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, které měly odklad školní docházky v loňském roce. S sebou si vezměte vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a vyplněný dotazník. […]

Distanční výuka od 1. 3. 2021

Od pondělí 1. března 2021 je nařízena všem žákům distanční výuka. Do odvolání bude vyučování probíhat přes TEAMS a nově bude doplněno individuálními konzultacemi. Rozvrh bude z tohoto důvodu v pondělí aktualizován. Informace rodičům pro čerpání ošetřovného jsme rozeslali školním e-mailem.

Ombudsman dětem

Nevíš si rady? Vždy je dobré mít se kam obrátit a nebýt na problémy sám nebo sama. Není ale lehké najít tu správnou osobu nebo instituci, proto tady najdeš pár rad, jak se co nejlépe a nejrychleji zorientovat.