Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 proběhne ve čtvrtek 4. 5. 2023 v době od 15 do 17 hodin, v budově MŠ. Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu přihlášku do MŠ, rodný list dítěte, potvrzení od lékaře o průběhu očkování a doklad své totožnosti. Povinností zákonných zástupců je přihlásit dítě, které dosáhlo k […]

Sběr papíru

Ve dnech 9. a 10. května 2023 pořádáme sběr starého papíru. Papír svázaný, zvážený a podepsaný můžete nosit v době od 7.30 do 8.00 hodin do vestibulu školy. Nejlepší sběrač bude odměněn. Děkujeme za spolupráci.

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Seznam uchazečů přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 1/2023 přijat/a 2/2023 přijat/a 3/2023 přijat/a 4/2023 přijat/a 5/2023 přijat/a 6/2023 přijat/a 7/2023 přijat/a 8/2023 přijat/a 9/2023 přijat/a 10/2023 přijat/a 11/2023 přijat/a 12/2023 přijat/a

Zápis do 1. ročníku

Masarykova základní a mateřská škola, Čermná nad Orlicí pořádá zápis žáků do prvního ročníku dne 11. dubna 2023 od 15 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017, dále žáci s loňským odkladem a žáci, kteří budou o odklad školní docházky žádat. S sebou budete potřebovat […]

Zahájení nového školního roku

Nový školní rok 2022/2023 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 ve II. třídě základní školy (naproti schodišti) v 8.00 hodin. Předpokládaný konec v 9.00 hodin. Školní družina bude tento den v provozu do 12.00 hodin. Školní jídelna vaří pro přihlášené strávníky od 2. 9. 2022. Přihlášky do ŠD a ke stravování jsou k […]

Zápis do 1. ročníku

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 bude probíhat v pondělí 11. dubna 2022 od 15.00 hodin. Žádost o přijetí a dotazník je k vyzvednutí v naší mateřské škole nebo v kanceláři základní školy. K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. 4. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem […]

PŘÁNÍ

Přejeme všem rodičům, žákům a přátelům školy pohodové Vánoce, do nového roku 2022 mnoho zdraví a štěstí. Vánoční prázdniny jsou od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022. Kolektiv zaměstnanců

Výsledky zápisu

Aktuality: Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ naleznete ZDE