Masarykova ZŠ a MŠ
Čermná nad Orlicí

Den otevřených dveří

Zveme všechny rodiče a děti na den otevřených dveří ve středu 13. 3. 2024 od 15 do 17 hodin. Přijďte se podívat do naší školy. Rodiče zároveň dostanou informace o zápisu pro školní rok 2024/2025. Co nabízíme:

PLAVÁNÍ 2024

Základní plavecký kurz pro žáky 2. – 5. ročníku a přípravný plavecký kurz pro 1. ročník bude zahájen ve čtvrtek 15. 2. 2024, celkem proběhne v10 lekcích v plaveckém bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Odjezd od školy bude v 8.30 hodin, návrat kolem 11.30. V průběhu konání výcviku dojde ke změnám v rozvrhu, hodiny tělesné […]

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 proběhne ve čtvrtek 4. 5. 2023 v době od 15 do 17 hodin, v budově MŠ. Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu přihlášku do MŠ, rodný list dítěte, potvrzení od lékaře o průběhu očkování a doklad své totožnosti. Povinností zákonných zástupců je přihlásit dítě, které dosáhlo k […]

Sběr papíru

Ve dnech 9. a 10. května 2023 pořádáme sběr starého papíru. Papír svázaný, zvážený a podepsaný můžete nosit v době od 7.30 do 8.00 hodin do vestibulu školy. Nejlepší sběrač bude odměněn. Děkujeme za spolupráci.

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Seznam uchazečů přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 1/2023 přijat/a 2/2023 přijat/a 3/2023 přijat/a 4/2023 přijat/a 5/2023 přijat/a 6/2023 přijat/a 7/2023 přijat/a 8/2023 přijat/a 9/2023 přijat/a 10/2023 přijat/a 11/2023 přijat/a 12/2023 přijat/a

Zápis do 1. ročníku

Masarykova základní a mateřská škola, Čermná nad Orlicí pořádá zápis žáků do prvního ročníku dne 11. dubna 2023 od 15 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017, dále žáci s loňským odkladem a žáci, kteří budou o odklad školní docházky žádat. S sebou budete potřebovat […]

Šablony

Název projektu:”SPOLEČNĚ A S RADOSTÍ 2″ Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0012863 Projekt je financován z OPVVV