Masarykova ZŠ a MŠ
Čermná nad Orlicí

Masarykova základní škola a mateřská škola se nachází v obci Čermná nad Orlicí, v místní části Malá Čermná v Královéhradeckém kraji. Zřizovatelem je Obec Čermná nad Orlicí. Škola se nachází  v centru obce. Škola poskytuje výchovu a vzdělání dětem v mateřské škole, základní škole 1. – 5. ročník a školní družině. Stravování je dětem a žákům zajištěno ve vlastní kuchyni. 

RED-IZO: 650 042 662

IČ: 750 17 971

Škola realizuje projekt „Společně a s radostí 2″ č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012863 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Současná budova základní školy byla navržena arch. J. Macháčkem a slavnostně otevřena v roce 1930. 7. března 1991 byl škole Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy obnoven čestný název MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Obec Čermná nad Orlicí zřídila dnem 7. října 2002 Masarykovu základní školu a mateřskou školu jako svou příspěvkovou organizaci.