Masarykova ZŠ a MŠ
Čermná nad Orlicí

Poradenská službaZodpovědný pracovníkKontakt
Prevence školní neúspěšnostiVýchovný poradce (Mgr. Dagmar Sieglová), třídní učitel, učitelé jednotlivých předmětů494 388 120  d.sieglova@zscermna.cz
Prevence sociálně patologických jevůŠkolní metodik prevence (Mgr. Lucie Füsiová), třídní učitel494 388 120 l.fusiova@zscermna.cz
Kariérové poradenstvíVýchovný poradce (Mgr. Dagmar Sieglová), třídní učitel494 388 120 d.sieglova@zscermna.cz
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebamiVýchovný poradce (Mgr. Dagmar Sieglová), třídní učitel494 388 120 d.sieglova@zscermna.cz
Žáci nadaníVýchovný poradce (Mgr. Dagmar Sieglová), třídní učitel494 388 120 d.sieglova@zscermna.cz
Další vzdělávání pedagogických pracovníkůŘeditel školy (Mgr. Dagmar Sieglová)494 388 120 zs.cermna@iol.cz
Spolupráce s poradenskými zařízenímiŘeditel školy, výchovný poradce (Mgr. Dagmar Sieglová)494 388 120 d.sieglova@zscermna.cz
Spolupráce se zákonnými zástupci žákůŘeditel školy, výchovný poradce, (Mgr. Dagmar Sieglová)třídní učitel, učitelé jednotlivých předmětů494 388 120 d.sieglova@zscermna.cz
Logopedická péčeSpeciální pedagog
Logopedický asistent (Mgr. Pavlína Kulhavá)


Mgr. Veronika Pospíchalová (čtvrtek)
605 167 031494 388 120

Konzultační hodiny – pondělí – pátek (po dohodě)