Masarykova ZŠ a MŠ
Čermná nad Orlicí

Back view of a little boy standing on ladder and writing with chalk on the backboard in school class

Zápis do 1. ročníku

Masarykova základní a mateřská škola, Čermná nad Orlicí pořádá zápis žáků do prvního ročníku dne 11. dubna 2023 od 15 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017, dále žáci s loňským odkladem a žáci, kteří budou o odklad školní docházky žádat.

S sebou budete potřebovat vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a vyplněný dotazník. Tyto tiskopisy obdržíte v místní mateřské škole. Dále budete potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Těšíme se na nové kamarády.

Sdílet příspěvek: