Masarykova ZŠ a MŠ
Čermná nad Orlicí

Back view of a little boy standing on ladder and writing with chalk on the backboard in school class

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 proběhne ve čtvrtek 4. 5. 2023 v době od 15 do 17 hodin, v budově MŠ. Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu přihlášku do MŠ, rodný list dítěte, potvrzení od lékaře o průběhu očkování a doklad své totožnosti.

Povinností zákonných zástupců je přihlásit dítě, které dosáhlo k 1. 9. 2023 pěti let k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Děti se budou přijímat v pořadí: děti trvale bydlící ve spádovém obvodu MŠ, které dosáhnou k 1. 9. 2023 4 let – od nejstaršího k nejmladšímu, děti mladší 4 let ze spádové oblasti od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity a potom teprve děti ostatní – mimo spádovou oblast.

Děti se přijímají do naplnění nejvyššího povoleného počtu 27. V případě přijetí dítěte s přiznaným třetím až pátým stupněm podpůrným opatřením, se počet přijatých bude snižovat.

Sdílet příspěvek: