Zápis do MŠ

Na školní rok 2021 – 2022 Oznamujeme, že zápis do mateřské školy se uskuteční V úterý 4. května 2021. Začátek zápisu je v 15:00 hodin do 17:00 hodin v budově mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, čestné prohlášení k očkování, kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu dítěte, doklad […]

Zápis ZŠ

Zápis žáků do prvního ročníku školního roku 2021/2022 proběhne v pondělí 12. dubna 2021 od 15.00 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, které měly odklad školní docházky v loňském roce. S sebou si vezměte vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a vyplněný dotazník. […]

Ombudsman dětem

Nevíš si rady? Vždy je dobré mít se kam obrátit a nebýt na problémy sám nebo sama. Není ale lehké najít tu správnou osobu nebo instituci, proto tady najdeš pár rad, jak se co nejlépe a nejrychleji zorientovat.