Bc. Jaroslava Sejkorovávedoucí učitelka
Jitka Cvejnováučitelka