Bc. Jaroslava Sejkorovávedoucí učitelka
Jitka Cvejnováučitelka
Jana Štípkováasistentka pedagoga