Pro distanční způsob vzdělávání škola používá platformu Microsoft Teams. Zde najdete vzdělávací materiály, zadané úkoly pro domácí přípravu a přístup pro on-line vyučování.