Masarykova ZŠ a MŠ
Čermná nad Orlicí

Pro distanční způsob vzdělávání škola používá platformu Microsoft Teams. Zde najdete vzdělávací materiály, zadané úkoly pro domácí přípravu a přístup pro on-line vyučování. Pro hromadnou komunikaci využíváme portál Škola na dlani. Veškeré přístupové údaje Vám poskytne třídní učitelka.