Masarykova ZŠ a MŠ
Čermná nad Orlicí

Back view of a little boy standing on ladder and writing with chalk on the backboard in school class

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2024/2025 proběhne v úterý 16 . 4. 2024 v čase od 15 do 17 hodin v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018, dále žáci s loňským odkladem školní docházky a žáci, kteří budou o odklad školní docházky žádat.

S sebou si přineste vyplněnou žádost o přijetí k základním vzdělávání, vyplněný dotazník, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Žádost i dotazník je k dispozici v naší MŠ.

Sdílet příspěvek: